Privacy verklaring

Vrienden van de Aarde gaat zo zorgvuldig mogelijk met jouw persoonsgegevens om!

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

We verzamelen, bewaren en gebruiken (kort gezegd: verwerken) persoonsgegevens. Deze verwerkingen helpen ons bij het realiseren van onze droom:
een maatschappij waarin duurzaamheid een grote rol speelt.

Privacy

Om deze droom te bereiken, hebben we donaties nodig en daartoe communiceren we met onze achterban. Door deze communicatie te analyseren, kunnen we je gerichter benaderen. We verwerken persoonsgegevens alleen als we daarvoor een wettelijke grond hebben. Vrienden van de Aarde gebruikt de volgende rechtsgronden:

Om onze overeenkomsten met jou (bijvoorbeeld je donateurschap of abonnement op onze e-mailnieuwsbrief) uit te voeren. Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Bijvoorbeeld om donaties door de jaren heen te analyseren, om onze donateurs beter te begrijpen. Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. We moeten bijvoorbeeld bepaalde gegevens over donaties delen met de Belastingdienst. Door jou gegeven toestemming, bijvoorbeeld voor het versturen van fondsenwervende e-mails. Deze toestemming kun je altijd intrekken.


Welke gegevens verwerken we en met welk doel?

We mogen persoonsgegevens alleen verwerken als we daarvoor een specifiek doel hebben. Hieronder staat een overzicht van persoonsgegevens die we verwerken, en waarom we dat doen.

  • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres om onze donateursadministratie bij te houden en je te kunnen benaderen.
  • Geslacht, zodat we je op de gewenste manier kunnen aanschrijven.
  • Geboortedatum, om vast te stellen of je meerderjarig bent en je te benaderen met informatie die voor jou relevant is.
  • Bankgegevens, zoals je IBAN. Die gebruiken we om incassomachtigingen uit te voeren en om vast te stellen of een gift van jou afkomstig is.
  • Contact en donaties door de jaren heen, om je meer gericht te kunnen aanspreken. En omdat we voor financiële gegevens een wettelijke bewaartermijn hebben van 7 jaar.
  • Jouw voorkeuren voor communicatiekanalen. Hiermee houden we rekening om je op de gewenste manier te benaderen.
  • Informatie over je gebruik van onze website, om deze te verbeteren en jou actief te benaderen via andere websites. Meer informatie hierover vind je in onze cookieverklaring.
  • Verstrek je niet alle gevraagde gegevens, dan kunnen wij je misschien niet benaderen of kun je geen donateur worden.


Hoe onderhouden wij contact met je?

  • We sturen je e-mail over ons werk, of bijvoorbeeld om jou te ondersteunen in een van onze Challenges. 
  • Hebben wij een klantrelatie met je omdat je gedoneerd hebt, dan houden we je via onze e-mailnieuwsbrief op de hoogte van ons werk. Zo creëren we betrokkenheid bij ons werk. Als donateur ontvang je de nieuwsbrief, tenzij je hebt aangeven deze niet te willen ontvangen. Ontvang je onze nieuwsbrief? Dan kun je je ook op elk gewenst moment afmelden via de afmeldlink in de toegezonden e-mail.


We sturen je bevestigingen

Van elke online donatie ontvang je automatisch een bevestiging per e-mail. Dat geldt ook voor het opvragen van informatie van onze website of als je een petitie tekent. Ook wanneer je een wijziging doorgeeft, zoals een adreswijziging, dan bevestigen wij deze per e-mail. Voor dit type ‘service mails’ hoef je geen toestemming te geven.


We onderhouden geen telefonisch contact


We sturen je geen post


Hoe lang bewaren we je gegevens?

Vaak bewaren we jouw gegevens voor langere tijd. Zo kunnen wij de herkomst van onze inkomsten analyseren en toekomstige marketingactiviteiten hierop afstemmen. We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor we ze verzameld hebben. Behalve als we wettelijk verplicht zijn de gegevens langer te bewaren.

Als je geen prijs meer stelt op het ontvangen van onze post, bewaren we wel je contactgegevens zodat we weten dat we je niet meer mogen benaderen.

Jouw recht op inzage en andere rechten

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je bewaren. Daarnaast heb je verschillende andere rechten, zoals recht op rectificatie en recht op verwijdering van gegevens. Voor een overzicht van al je rechten verwijzen wij naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je verzoek kun je indienen per e-mail (donateur@vriendenvandeaarde.nl). Vermeld bij je verzoek je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.


Laat het ons gerust weten als je niet tevreden bent over onze omgang met jouw persoonsgegevens. We doen er graag alles aan om het op te lossen. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Verstrekken we je gegevens aan derden?

We verstrekken je gegevens alleen aan derden als dit bijdraagt aan de hiervoor genoemde doeleinden. Deze derden zijn meestal bedrijven die ons ondersteunen bij onze werkzaamheden. Denk aan bedrijven die brieven voor ons versturen of banken die je donatie incasseren. Voor het overige verstrekken wij alleen gegevens aan derden als dat wettelijk verplicht is.

Wij kopen geen gegevensbestanden of andere persoonsgegevens. We gebruiken alleen de gegevens die jij zelf aan ons verstrekt hebt.


Een veilige omgang met je gegevens

We zorgen voor een adequate beveiliging van de systemen waarin we je gegevens opslaan. We proberen er zo goed mogelijk voor te zorgen dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen.

Alle gegevens die je invult op onze website worden via een beveiligde verbinding verstuurd. Als wij je vragen om persoonlijke gegevens per post aan ons op te sturen, krijg je altijd een voorgedrukte envelop. Zo weet je zeker dat je gegevens aan het juiste adres worden gezonden.


Anoniem doneren?

Natuurlijk is het altijd mogelijk om anoniem te doneren. Vermeld dit bij je overschrijving, dan verwerken we je naam en IBAN niet verder in verband met die donatie.


Wijzigingen privacyverklaring

We kunnen op elk moment wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 1 januari 2023.


Contactgegevens

Stichting Vrienden van de Aarde

Onze contactgegevens vind je onderaan elke pagina.Kernwaarden

Compassie

Compassie voor de aarde betekent het tonen van mededogen, begrip en verantwoordelijkheid voor de natuurlijke wereld en alles wat erin leeft.

Iedereen heeft compassie. Als je een baby hoort huilen of groot onrecht ziet, krijg je de behoefte om daar iets aan te doen. Compassie voor de aarde, met het besef dat alles verbonden is, hoeven we alleen maar aan te zetten om samen het leven mooier te maken. 


Positief

Het begrip "positief" wordt gebruikt om aan te geven dat iets goed, voordelig of nuttig is. Het kan ook verwijzen naar een opgewekte en enthousiaste houding of instelling.


We geloven niet in verplicht of verboden. Maar we benadrukken de voordelen, zoals geluk, gezondheid, vreugde, voorspoed.


 

Open en eerlijk

Wij communiceren op een transparante en authentieke manier. Dit betekent dat we eerlijk zijn over gedachten, intenties en gevoelens.

Bereid zijn om te delen wat we denken en voelen, zonder te verzwijgen of te manipuleren. We zijn helder en duidelijk in onze uitleg en vermijden het gebruik van cryptische of dubbelzinnige taal. Daar hoort ook integriteit bij: we doen wat we zeggen en handelen in overeenstemming met onze overtuigingen en waarden.